Moderna klassiker - Design med kunskap och tradition

Leverans och besöksadress
Max Collection AB
Björkhemsgatan 38
506 46 Borås

Telefon och E-post
Telefon: +46 33 20 88 20
Mail: info@maxcoll.se